Norsk Synergi AS | 10 fordeler med en god lønnsmodul i ERP-systemet - Norsk Synergi AS

10 fordeler med en god lønnsmodul i ERP-systemet

Publisert av  på 
August 26, 2014
|
ERP

Lønn er viktig. Det er viktig for de ansatte at de får riktig lønn til riktig tid. Det er viktig å overholde frister for rapportering og innbetalinger av lønnsrelaterte kostnader til myndighetene. I dag finnes det et bredt utvalg moderne lønnsmoduler som gjør arbeidsoppgavene rundt lønn enklere.

  1. Lønnsberegningene blir gjort automatisk. I mange tilfelle vil det være forskjellig lønn som beregnes hver måned. Noen har fastlønn, mens andre har akkordlønn og får betalt på bakgrunn av hva som er solgt eller produsert.
  2. Et godt lønnssystem har støtte for naturalytelser som for eksempel fri bil og telefon. Disse må verdsettes og beskattes etter gjeldende regler.
  3. Lønnsmodulen gjør at du kan spare tid og penger ved å sende lønnsslipper på mail.
  4. Et moderne lønnssystem gir deg full tilgang på historikk slik at du enkelt kan se hva som har blitt gjort tidligere for den enkelte medarbeider, avdelingen eller hele organisasjonen.
  5. Mange systemer har muligheten til å føre lønnskostnader på både prosjekt og avdeling.
  6. Få full kontroll over sykefraværet. Det er mulig å ta ut rapporter på en enkelt medarbeider, avdeling eller hele virksomheten.
  7. Du får enkel oversikt og kontroll med opparbeidet/uttatt ferie og feriepenger. Det vil være enkelt for de ansatte selv å kunne sjekke hvor mange feriedager de har til gode og søke om fri.
  8. Det kan være kostbart å overskride innbetalingsfristene til myndighetene. Lønnsmodulen vil alltid ha skattetrekk og arbeidsgiveravgift beregnet korrekt og til rett tid.
  9. All rapportering (a-melding) til myndighetene går automatisk.
  10. Få enkelt ut en lønnsfil som overføres til nettbanken for utbetaling til lønnsmottakerene.

Om

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.