Norsk Synergi AS | 10 grunner til å velge Microsoft Dynamics AX - Norsk Synergi AS

10 grunner til å velge Microsoft Dynamics AX

Publisert av  på 
June 12, 2014

 

Microsoft Dynamics® AX 2012 er et kraftig enterprise resource planning (ERP) system. Det er enkelt å bruke og leverer verdi raskere ved å støtte spesifikke bransjer. Med dette systemets fokus på tilpasning- og utvidelsesmuligheter kan du raskt dra nytte av nye forretningsmuligheter, redusere risiko og møte nye krav i markedet. Microsoft Dynamics AX 2012 sørger for at brukeren blir involvert og bidrar til økt produktivitetet gjennom tilpasning for hver enkelt rolle i organisasjonen slik at alle har tilgang til relevant informasjon for sitt arbeidsfelt.Microsoft Dynamics AX 2012 logo

1. Oppnå rask verdi
Med innebygd støtte for produksjon, logistikk og distribusjon, retail, service, næringsmiddel, offentlig sektor og tjenesteytende bransje kan Microsoft Dynamics AX 2012 sette deg i stand til å nå dine forretningsmål ved å utvikle din løsning raskt og levere resultater umiddelbart. Strømlinjeform din organisasjon ved å ta i bruk alle mulighetene i et moderne ERP-system.

2. Global forretning
Ved å fjerne barrierer for internasjonal vekst gjør Microsoft Dynamics AX 2012 det enkelt å utvide globalt. Microsoft Dynamics AX 2012 har innebygget støtte for 36 forskjellige land for å møte unike lokale bestemmelser. Din globale organisasjon kan gjøre bruk av de samme data og forretningsprosesser for å harmonisere og strømlinjeforme forretningspraksisen.

3. Jobb smart og effektivt
Microsoft Dynamics AX 2012 kan hjelpe deg å øke produktiviteten ved å gi adgang til rolletilpasset informasjon, oppgaver og forretningsprosesser. Oppnå bedre innsikt i kritiske forretningsdata på tvers av din organisasjon med relevante ytelsesindikatorer og rapporteringer.

4. Skap nye muligheter
Utnytt nye forretningsmuligheter ved å ha komplett oversikt over egen drift slik at du enklere kan foreta endringer. Microsoft Dynamics AX 2012 tilbyr ubegrensede innfallsvinkler for å se forretningsdriften. Utvidede modelleringsmuligheter som for eksempel arbeidsflyt gjør det enkelt å gjøre forandringer i strukturen og forretningsprosessene.

5. I dag og i morgen
Velg en fleksibel modell som best passer din organisasjon og enkelt kan justeres for å møte endringer i din virksomhet: lokalt driftet eller i en skyløsning. Komplementér løsningen med skyløsninger og få fullt utbytte av den fleksible arkitekturen til Microsoft Dynamics AX 2012 som muliggjør stegvise implementeringer, forandringer eller oppdateringer.foto av rød knapp hvor det står push me. tekst under sier abonner på vår nyhetsmail

6. Få et konkurrasemessig forsprang
Skill deg ut fra konkurrentene. Evnen til å raskt kunne endre systemet ditt for å møte unike behov kan gi virksomheten din det ekstra som trengs for å vinne konkurransen i markedet. Microsoft Dynamics AX 2012 er bygget på en slik måte at systemet enkelt lar seg tilpasse nye forretningsprosesser og muliggjør enkel oppgradering til nye versjoner.

7. Få alle med
Medarbeidere vil bruke en løsning med et gjenkjenbart grensesnitt som gjør jobben deres enklere og er enkelt å bruke og lære. Microsoft Dynamics AX 2012 setter brukeren i stand til å enkelt finne, sortere, visualisere og bruke informasjon gjennom et easy-to-use brukergrensesnitt som ser ut og oppfører seg som Microsoft Office. Arbeid enkelt ved å dele data mellom Microsoft Dynamics AX 2012 og Microsoft Office.

8. Samarbeid
Integrer enkelt medarbeidere, kunder, leverandører og partnere gjennom selvbetjente samarbeidsmetoder. Microsoft Dynamics AX 2012 gir deg muligheten til å integrere enkle vareflyter.

9. Reduser din TCO
I tillegg til forbedret produktivitet kan du redusere din TCO (Total Cost of Ownership) gjennom enkel livssyklusstyring og effektive installasjoner. Bruk Microsoft Dynamics ERP RapidStart Services for å sørge for en effektiv og pålitelig implementering. Med Microsoft Dynamics AX 2012 rollestyring sørger du for å få det eksakte antall lisenser du behøver, ikke for få og ikke for mange. Det er enkelt å legge til lisenser etterhvert som virksomheten vokser.

10. The Power of the Microsoft Platform
Ved å velge Microsoft Dynamics AX 2012 vil din virksomhet kunne dra nytte av Microsofts pågående forskning, utvikling og innovasjon. Microsoft Dynamics AX 2012 bruker kraften i Microsoft plattformen for å levere en kraftig og effektiv løsning.
Kilde: Microsoft

Om

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.