Norsk Synergi AS | 10 ting du må vite når du planlegger et ERP-system - Norsk Synergi AS

10 ting du må vite når du planlegger et ERP-system

Publisert av  på 
May 19, 2014
|
ERP
  1. Kostnad

Kostnaden vil alltid være viktig og alle organisasjoner må rettferdiggjøre enhver kostnad. Det er viktig å undersøke verdien av et nytt ERP-system i motsetning til om det er billig eller ikke. Den enkleste måten å vurdere prisen på er ved å se hvordan det potensielle systemet måler seg mot de andre faktorene i denne listen og sammenligne det med konkurrerende løsninger.

  1. Integrasjon

Tatt i betraktning de forretningskritiske dataene og multifunksjonell bruk av ERP, må du vurdere og undersøke hvordan systemet vil implementeres i forhold til din virksomhet. Er det kompatibelt med annen programvare du bruker eller må det gjøres spesialtilpasninger? Hvis det må utvikles egne integrasjoner reduserer det den potensielle verdien til ERP-systemet.

  1. Sikkerhet

Gitt de sensitive dataene, fra lønn til finans og personellinformasjon, så er det viktig å ha en høy grad av sikkerhet. Det nye systemet må oppfylle moderne sikkerhetsstandarder og sertifikater. Sikkerhet spiller også en stor rolle i forhold til skyløsninger og integrasjonsprosesser. Hvis den nye ERP-programvaren ikke integreres godt nok vil det være mulighet for potensielle sikkerhetshull som kan utnyttes.Foto av høylager med paller. Flere reoler bortover merket med bokstaver.

  1. Tid

Hvor mye tid vil det ta å implementere systemet? Undersøk hvor mye tid opplæring vil ta for medarbeiderne. Hvis ERP-systemet ikke tas i brukt raskt og korrekt vil det kunne få store konsekvenser for din virksomhet. Samtidig vil det også kunne presentere store utfordringer å bruke tid på å lære et nytt grensesnitt.

  1. Produktivitet

På samme måte som tid, er produktivitet et nøkkelområde. Det nye ERP-systemet bør være så enkelt i bruk at alle manuelle prosesser blir eliminert. Det er avgjørende for god produktivitet at det ikke er nødvendig å registrere ting manuelt. Hvis systemet er effektivt og frigjør tid vil potensialet for produktivitetsøkning være tilstede

  1. Personell

For å sikre at ditt valg av ERP-system vil være en suksess er du avhengig av at medarbeiderne er postitivt innstilt. Hvis du har en egen IT-avdeling er det avgjørende å sikre at de støtter ditt valg av programvare. IT-avdelingen vil være dem som drifter, overvåker og sørger for at ting fungerer. Hvis de ikke er komfortable med ditt valg vil du fort få problemer.

  1. Virksomhetsstørrelsefoto av rød knapp hvor det står push me. tekst under sier abonner på vår nyhetsmail

Store virksomheter vil ha større behov for å få mer ut av programvaren sin. Din bedrifts størrelse vil ha innvirkning på flere ting. Hvor mange mennesker har behov for å få tilgang til ERP-systemet samtidig? Hvor mange forskjellige avdelinger skal bruke systemet? Dette vil også ha innvirkning på ditt datanettverk; mindre virksomheter vil sannsynligvis ikke ha ressursene som kreves for å overvåke egne servere.

  1. Sky vs lokal installasjon

Det er en trend i markedet at mange ERP-løsninger er tilgjengelig i skyversjon (cloud). For mange vil en skyløsning være en god løsning fordi man vil spare ressurser knyttet til overvåking, plass og investering i hardware. Det er viktig å vurdere sikkerheten og påliteligheten til en leverandør av skytjenester. Et argument for å velge en lokal installasjon vil være at man har så sensitive data at man ønsker å fullstendig kontroll i egen organisasjon.

  1. Brukerstøtte og backup

Hvis noe går galt, hvordan fungerer brukerstøtten? Har ERP-systemet en god backupløsning? Her er det viktig å velge leverandør med omhu. En god leverandør har en god løsning for brukerstøtte og er tilgjengelig når du trenger det.

10. Vekstpotensiale

Hva er systemets potensiale for vekst? Både for din organisasjon og programvaren? Hvis du regner med vekst i fremtiden er det viktig at ERP-systemet kan tilpasses og vokse i takt med din virksomhet Sørg for å velge en løsning evert av en utvikler som har klare planer (veikart) for hvordan programvaren skal utvikle seg i tiden fremover.

CTA for å lese videre om 3 ukjente fordeler ved et ERP system

 

Om

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.