Norsk Synergi AS | 10 ting du må vite når du velger ERP-leverandør - Norsk Synergi AS

10 ting du må vite når du velger ERP-leverandør

Publisert av  på 
September 9, 2014
|
ERP
  1. Du må ha gjort en grundig jobb med spesifisere hva du ønsker å få ut av ditt nye ERP-system. Det er fort gjort å gå seg bort i mye flott funksjonalitet og nyvinninger, men det aller viktigste er å få løst de utfordringene virksomheten din står overfor.
  2. Finn en leverandør som har kunnskap om din bransje. Det er ofte bransjespesifikke utfordringer som det er en stor fordel om leverandøren kjenner til fra før. En leverandør med kompetanse om din bransje vil sannsynligvis ha utviklet tilpasninger som er aktuelle for deg og din virksomhet.
  3. Gjør grundige undersøkelser i markedet for å finne et knippe leverandører som er aktuelle. Bruk nettet til å søke frem informasjon og følg meningsledere i sosiale medier og tradisjonell presse.
  4. Ta kontakt med et utvalg leverandører og be om et forslag til en løsning basert på dine krav til funksjonalitet.
  5. Gjør en nøye vurdering av pris kontra funksjonalitet. Det er viktigere at systemet løser de utfordringene virksomheten din har enn at den initielle prisen er lav. En billig løsning vil kunne bli svært dyr over tid hvis den ikke fungerer.
  6. Velg en leverandør som har vært i markedet en god stund og som er stabil.
  7. Undersøk grundig hvilke rutiner leverandøren har for opplæring. Det er helt avgjørende at dere får god og riktig opplæring for å sikre en god start med det nye systemet.
  8. Hvordan er leverandørens prosess for implementering? En implementering av et ERP-system er omfattende og må gjøres kontrollert og korrekt. Spør leverandøren om hva slags prosesser de følger når systemet skal implementeres.
  9. Hvordan er leverandøres brukerstøtte? Er de lett tilgjengelige og hva koster det? Det kan være kritisk å få hjelp hvis systemet stopper. Hvis produksjonen stopper på grunn av at systemet ikke fungerer blir det fort kostbart.
  10. Det kanskje aller viktigste er å undersøke leverandørens referanser og tidligere prosjekter. Bruk tid på å snakke med leverandørens kunder og bruk punktene over til å sørge for at du har funnet den rette for din virksomhet.

Om

1 Kommentar

på 10 ting du må vite når du velger ERP-leverandør.

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.