Norsk Synergi AS | 10 ting du må vite om et ERP-systems brukervennlighet - Norsk Synergi AS

10 ting du må vite om et ERP-systems brukervennlighet

Publisert av  på 
June 9, 2014
|
ERP

1. Enkelt! Et ERP-system må være enkelt å bruke og brukervennlighet må være høyt prioritert. Det er avgjørende for om implementeringen av løsningen skal kunne betraktes som en suksess. Et ERP-system må brukes for å ha en positiv effekt for virksomheten og vil bare kunne levere nytte i den grad det blir brukt.

2. Visuelle fremstillinger gjør det enklere for brukerene å se hvordan de utfører en prosess fra start til slutt.Systemet bør ha et visuelt grensesnitt som viser hvordan en arbeidsflyt gjennomføres. Dette er mer intuitivt og brukervennlig enn om brukeren må navigere gjennom flere menyer.

foto av rød knapp hvor det står push me. tekst under sier abonner på vår nyhetsmail3. Grafiske oversikter gir ledelsen og brukerne på tvers av virksomheten rask tilgang til nøkkelindikatorer (KPI). Ved hjelp av grafiske elementer blir denne informasjonen lett tilgjengelig og enkel å forstå. Det skal ikke være nødvendig å måtte bruke tidpå å hente ut informasjon fra regneark. Beslutningstagere får tilgang til oppdatert informasjon til enhver tid noe som gjør dem i stand til å ta raske og mer treffsikre beslutninger.

4. Undersøk hvor mange klikk det tar å gjennomføre enkelte prosesser. Det er viktig at antall klikk er så få som mulig slik at ikke medarbeiderne blir frustrerte og finner ”snarveier” i systemet.

5. Et gjennomført og likt grensesnitt gjør brukeropplevelsen bedre. Det bør være en felles tilnærming til hvordan grensesnittet er utformet uavhengig av hvilken del av systemet man bruker. Hvis det i tillegg er et grensesnitt mange brukere kan kjenne seg igjen i fra andre systemer er det en stor fordel.

6. Søk er en svært viktig funksjon i et så omfattende system som et ERP-system er. Hvis det er enkelt å søke og finne det man leter etter vil bruken være mer effektiv og brukeropplevelsen positiv.

7. Grensesnitt for mobile enheter er fordelaktig. Muligheten for sikre forbindelser med sy stemet fra smarttelefoner og nettbrett er en naturlig del av et moderne ERP-system. Den mobile brukeren må oppleve systemet som effektivt og opplevelsen bør være lik den man er vant til på en mobil enhet.

Finger som trykker på et diagram på et nettbrett for å illustrere et ERP-systems brukervennlighet

Mobil brukervennlighet

8. Universell utforming er innebygget i mange operativsystem, men det betyr ikke at alle systemer støtter dette. Det er ingen god idé å tenke at universell utforming ikke er viktig når man senere kan få ansatte som har behov for det.

9. Det er en fordel om systemet tillater en høy grad av individuell tilpasning slik at den enkelte brukeren kan gjøre sin brukeropplevelse slik de foretrekker.

10. Sørg for at dokumentasjonen som kommer med systemet holder høy kvalitet. Den bør være lett å forstå og inneholde tilstrekkelig med informasjon om det som er relevant for deg. Det er en fordel om dokumentasjon er tilgjengelig elektronisk og at den er lett å navigere.

Få informasjon som dette og lignende ved å abonnere på Synerginytt, en månedlig mail med nyttig informasjon, tips og triks for deg som vil jobbe i en fremtidsrettet virksomhet. Meld deg på her!

Om

1 Kommentar

på 10 ting du må vite om et ERP-systems brukervennlighet.

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.