Norsk Synergi AS | 3 tips for å oppnå en høy ROI på ditt ERP-system - Norsk Synergi AS

3 tips for å oppnå en høy ROI på ditt ERP-system

Publisert av  på 
June 26, 2014
|
ERP

1. Planlegg

Planleggingen gjennom hele anskaffelsesprosessen er avgjørende. Fra den spede begynnelse av kartlegging, klargjøring av budsjett, hvem som skal være involvert, hvilke krav som skal bli oppfylt. Etter å ha valgt løsning må en grundig prosjektplan utarbeides med milepæler og nødvendige ressurser for å få jobben gjort. Følg planen nøye og oppdatér underveis. Etter implementeringen må du ha en plan for kontinuerlige forbedringer.

Sørg for å ha mekanismer på plass under hele prosessen for å fange opp uregelmessigheter og hele tiden måle fremdriften.

 

2. Fleksibilitet
Vær fleksibel og lytt til dine medarbeidere og samarbeidspartnere for å få innspill på hvordan prosesser kan forbedres. Oppmuntre til tenking utenfor boksen og ta i mot tilbakemeldinger gjennom hele prosessen. Anerkjenn forslag til forbedringer og implementer dem hvis det er forretningsmessig forsvarlig.

 

3. Ta systemet i bruk!
Du har gjort en stor investering og gjennomført et omfattende prosjekt. Nå er det tid for å få ROI (Return on Investment). Det er avgjørende at systemet blir brukt, og ikke minst brukt riktig. Ha som målsetting å maksimer bruken av de verktøyene systemet tilbyr. Det vil hjelpe deg til å oppnå de effektivitetsmålene du har satt deg og gi deg den informasjonen du trenger for å styre virksomheten på en best mulig måte.

Om

1 Kommentar

på 3 tips for å oppnå en høy ROI på ditt ERP-system.
  1. […] til implementasjonskostnader. Det viktigste spørsmålet er hva vil utbytte av investeringen (ROI) være. For å kunne svare på det må man kvantifisere de økonomiske konsekvensene av planene og […]

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.