Norsk Synergi AS | 3 ukjente fordeler ved et ERP-system - Norsk Synergi AS

3 ukjente fordeler ved et ERP-system

Publisert av  på 
May 21, 2014
|
ERP

Det er mange kjente fordeler ved et ERP-system. Et velvalgt og tilpasset ERP-system vil spare en virksomhet ressurser, forbedre effektiviteten og strømlinjeforme prosesser slik at bedriften kan nå sitt fulle potensial. I tillegg til å effektivisere sentrale forretningsprosesser bringer ERP mange andre fordeler til et selskap. Ved en god ERP-implementasjon vil systemet endre måten alle jobber på og levere skjulte fordeler som du kanskje ikke i utgangspunktet trodde var mulig.

1. Medarbeidertilfredshet og helse

Når man bruker et ERP-system effektivt forbedrer det viktige forretningsprosesser. Det sparer brukerne tid og gir mindre frustrasjon. ERP automatiserer og forbedrer flyten av informasjon og gjør operasjoner mer gjennomsiktig.  Travle medarbeidere vil ikke lenger måtte bruke tid på å finne informasjon for andre, de ansatte behøver ikke lenger å jobbe unødvendig overtid og det er mindre sannsynlighet for at noen blir overarbeidet. Dette vil i sin tur forbedre den ansattes moral fordi de føler seg bedre ved å ha fri og enkel tilgang til informasjonen de behøver, de vil også føle seg mer tilfreds på jobb og mindre stresset.

Fornøyde medarbeidere er mer produktive. Den opprinnelige produktivitetsøkningen ved å implementere ERP forsterkes av denne andre bølgen av bedre kvalitet i arbeidet levert av fornøyde arbeidstakere. Videre vil dette redusere sykefraværet og ytterligere forbedre effektiviteten.

2. Virksomhetens renommé

ERP er nok ikke det de fleste tenker på når de ønsker å forbedre virksomhetens renommé eller merkevare, men på samme måte som den ansattes velvære vil merkevaren indirekte forbedres ved hjelp av ERP-systemet.  En viktig del av et ERP-system er at den gir oppdatert informasjon til medarbeiderne og at denne ikke bare gjør det smidigere innad i bedriften, men gjør kunderettede medarbeidere i stand til å bedre håndtere inngående henvendelser.

Henvendelser vil i større grad kunne bli besvart umiddelbart fordi ERP gjør informasjonen raskt tilgjengelig. I mange tilfeller kan man også utnytte systemet slik at man kan informere kundene før de selv tar kontakt. Dette vil forbedre virksomhetens kundeservice som igjen vil ha en betydelig innvirkning på selskapets merkevare. En merkevare bygges på omdømme og kundeservice spiller en stor rolle i å bestemme bedriftens omdømme.

3. Miljøvennlighet

ERP samler informasjonen på et sted hvilket ofte reduserer mengden av papir brukt i virksomheten. Redusert papirforbruk har klare miljøfordeler. Dokumenthåndteringsløsninger gjør det ikke bare enklere å behandle all nødvendig informasjon, men hjelper også til å gå mot et papirløst arbeidsmiljø.

ERP-systemet kan brukes til å spore annen informasjon, inkludert energiforbruk i de forskjellige avdelingene, noe som hjelper bedriften til å overvåke sitt miljømessige fotavtrykk.

ERP kan også overvåke ting som resirkuleringsnivåer for å sikre at du møter egne målsettinger og lovpålagte krav.

Det fine med å forbedre miljøvennlighet er at man samtidig forbedrer sitt omdømme.

 

 

cta som oppfordrer til å lese om moderne erp systemer

 

Om

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.