Norsk Synergi AS | 7 kriterier for valg av ERP-system - Norsk Synergi AS

7 kriterier for valg av ERP-system

Publisert av  på 
October 2, 2014
|
ERP

 

Å velge et ERP-system er ikke en oppgave du bør ta lett på. Det finnes mange løsninger i markedet. Investeringen for virksomheten din er ofte stor og har store konsekvenser for hvordan utviklingen i bedriften vil være i fremtiden
Her er noen viktige kriterier du må være klar over når du skal velge ERP-system:

 

1. Krav
Dette er det viktigste kriteriet. Hvor er det utfordringer i dag? Hvilke funksjoner er det kundene dine etterlyser? Hvor vil du at virksomheten skal være om ti år?
Bruk godt med tid her. Gjennomfør samtaler og møter med alle funksjoner i bedriften. Snakk med ledere, funksjonærer, produksjonsmedarbeidere etc. Alle vil bli berørt av det nye systemet.

Kartlegg alle behov og hvordan de prioriteres. Sortér dem:

- absolutte krav
- krav som bør oppfylles
- nice-to-have krav

Systemet du velger må oppfylle alle absolutte krav, de fleste “bør ha”-krav og helst noen av nice-to-have kravene.

 

2. Kultur
Kjennetegnes organsiasjonen din ved en gründerkultur eller har dere en mer formell kultur? På samme måte som det finnes forskjellige bedriftskulturer gjelder det samme for ERP-systemer. ERP-leverandører kjennetegnes også ved sin egen kultur. Velg et system og en leverandør som matcher den kulturen dere selv har.

 
3. Kost
Hvor mye koster det? Et spørsmål vi alle stiller oss. Vi kan også spørre om hvor mye vil den totale kostnaden (TCO) være over de neste ti år. Det er vedlikeholdskostnader i tillegg til implementasjonskostnader.
Det viktigste spørsmålet er hva vil utbytte av investeringen (ROI) være. For å kunne svare på det må man kvantifisere de økonomiske konsekvensene av planene og målene i prosjektet.

silhuetter av mennesker med tall i bakgrunnen
4. Brukeraksept
Medarbeiderene dine kommer til å bruke ERP-systemet. Det fordrer at brukerene vil omstille seg til å bruke systemet og oppleve at det gjør deres arbeidsoppgaver enklere. Det fordrer også at du har lagt til rette for at de aksepterer forandringene og demonstrerer hvordan systemet vil gjøre hverdagen bedre. Opplæring og støtte er viktig gjennom hele prosessen.

 

5. Skalerbarhet og fleksibilitet
Virksomheten din leverer det kundene vil ha i dag. Du har sannsynligvis noen forventninger til den nære fremtiden og planlegger for det. Hva med lenger frem i tiden? Din største kunde om fem år eksisterer kanskje ikke i dag. Bedriften din vokser seg større ved å være endringsdyktig og fleksibel til å møte nye behov. Ditt ERP-system må fungere på samme måte.

 

6. Bransje
Noen ERP-systemer er generelle og støtter en rekke bransjer, mens andre er spesifikke for enkelte bransjer. Begge leire leverer gode ERP-systemer. Sørg for å undersøke at ERP-systemet du velger har god støtte for din bransje.

 

7. Integrasjon
Du har sikkert allerede flere systemer installert og har ingen plan om å forandre på dem. Dette kan være CRM, produksjonsautomatiseringssystemer osv. Det er viktig at ERP-systemet enkelt kan integreres mot dine eksisterende systemer.

Om

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.