Norsk Synergi AS | 7 skjulte kostnader når du skal implementere ERP

7 skjulte kostnader når du skal implementere ERP

Publisert av  på 
July 15, 2014
|
ERP

Mange har hørt om store kostnadsoverskridelser når nytt ERP-system skal implementeres. Det er som oftest kun skandalene som blir dekket av media og mange ERP-prosjekter går som planlagt, men det er likevel viktig å være klar over skjulte kostnader når et nytt ERP-system skal implementeres. For å sikre en høy Return on Investment (ROI) må alle kostnader ved prosjektet kvantifiseres på forhånd. Nedenfor er noen vanlige skjulte kostnader når ERP skal implementeres.

 

1. Bruk av spesialisttid. I tillegg til et fulltids prosjektteam må spesialistressurser i organisasjonen involveres til kravspesifikasjon, systemutforming og gjennomføring av test. Disse ressursene vil være involvert på deltid.

 

2. Interne og eksterne ressurser som tar seg av konvertering av data, integrasjoner og rapportgenerering. Å få systemet implementert er en stor milepæl, men ikke hvis dataene ikke er konvertert korrekt, integrasjonen fungerer og rapporteringen virker som den skal.

 

3. Ansatte må bidra til å utvikle opplæringsmateriale og opplæringsaktiviteter. Implementeringskonsulentene vil gjøre mye av dette, men de ansatte må også bidra for å sørge for å høy kvalitet i opplæringen.

 

4. Tid ledelsen må bruke på beslutninger og konfliktløsing. Når et nytt system skal implementeres vil det hele tiden være behov for at ledelsen er en aktiv part og sørger for å ta beslutninger som er til det beste for organisasjonen og at prosjektet beveger seg i riktig retning.

 

5. Utforming av nye forretningsprosesser. Spesielt for større virksomheter vil en ERP-implementasjon representere en mulighet for å standardisere forretningsprosesser. Systemet vil ikke uten videre kunne gi alle svar og det vil være opp til brukerne og best mulig utnytte mulighetene som ligger i det nye systemet.

 

6. Hente inn ressurser til å utføre arbeidsoppgavene til prosjektmedlemmer. Det må ikke antas at arbeidet vil gå som normalt når ansatte dedikeres til prosjektet uten å erstatte dem.

 

7. Reisekostnader. Ved implementasjon av ERP på flere geografiske lokasjoner vil det medføre reisekostnader for prosjektteamet.

 

Dette er noen av de kostnadene som ofte overses i planleggingsfasen av en ERP-implementasjon. Få dem med i ditt prosjekt slik at du unngår ubehaglige overraskelser i prosessen.

 

grafikk med tekst - les mer - 10 ting du må vite når du skal implementere et erp system

Om

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.