Norsk Synergi AS | Blog - Norsk Synergi AS
 • En av de viktigste ressursene i en organisasjon er menneskene som produserer, selger og administrerer bedriftens produkter og/eller tjenester. De fleste ERP-systemer i dag inkluderer en HR-modul. Vanlige HR-funksjoner er rekruttering, opplæring og godtgjørelse. HR må også administrere organisasjonskulturen og sørge for at eksterne krav blir oppfylt. Mange som jobber innen HR opplever arbeidsdagen som hektisk og at de bruker mye tid på brannslukking. Med et moderne ERP-system vil du kunne gå fra brannslukking til proaktiv strategisk planlegging. Rekruttering En …

 • Publisert av  på 
  July 17, 2014
  |
  |

    “The line between disorder and order lies in logistics…” - Sun Tzu

 • Mange har hørt om store kostnadsoverskridelser når nytt ERP-system skal implementeres. Det er som oftest kun skandalene som blir dekket av media og mange ERP-prosjekter går som planlagt, men det er likevel viktig å være klar over skjulte kostnader når et nytt ERP-system skal implementeres. For å sikre en høy Return on Investment (ROI) må alle kostnader ved prosjektet kvantifiseres på forhånd. Nedenfor er noen vanlige skjulte kostnader når ERP skal implementeres.   1. Bruk av spesialisttid. I tillegg til …

 • Publisert av  på 
  July 10, 2014
  |
  |

  70% av kundene som fikk implementert ERP-system i 2013 var fornøyd.   Kilde: Panorama Consulting

 • Mange organisasjoner er av den oppfatning at det bare er store og veletablerte virksomheter som har behov for en ERP-løsning. Størrelsen har egentlig lite å si, det er kompleksiteten i prosessene som avgjør hva slags behov man har. Store bedrifter kan ha enkle prosesser og små og mellomstore bedrifter kan ha kompliserte prosesser.   Etterhvert som det blir stadig mer komplisert å styre virksomheten vil en investering i et ERP-system være en riktig avgjørelse. Anskaffelse av et ERP-system vil legge …

 • Publisert av  på 
  July 3, 2014
  |
  |

      “Plans are of little importance, but planning is essential” – sitat Winston Churchill

 • Publisert av  på 
  July 1, 2014
  |
  |

      Gjennom historien har ERP-systemer utviklet seg mye siden den spede begynnelse på 60-tallet til dagens komplette løsninger for hele virksomheten. 1960-tallet: Enterprise Information Systems begynner å gjøre seg gjeldende. Systemene automatiserte hovedsaklig lagerstyring og regnskap. 1970-tallet: Overgang til Material Requirements Planning systemer. MRP tok kontroll over produksjonsprosessene og kunne på den måten planlegge behovet for råvarer og materialer som var nødvendig i produksjonen. 1980-tallet: Material Requirements Planning II koordinerte produksjons- og logistikkfunksjon. I tillegg ble ny funksjonalitet introdusert: Distribusjon, prosjektstyring, …

 • 1. Planlegg Planleggingen gjennom hele anskaffelsesprosessen er avgjørende. Fra den spede begynnelse av kartlegging, klargjøring av budsjett, hvem som skal være involvert, hvilke krav som skal bli oppfylt. Etter å ha valgt løsning må en grundig prosjektplan utarbeides med milepæler og nødvendige ressurser for å få jobben gjort. Følg planen nøye og oppdatér underveis. Etter implementeringen må du ha en plan for kontinuerlige forbedringer. Sørg for å ha mekanismer på plass under hele prosessen for å fange opp uregelmessigheter og …

 • En CFO (Chief Financial Officer) har en svært viktig rolle og er ansvarlig for virksomhetens finansielle situasjon. Det er avgjørende å ha rask tilgang til nøyaktig finansiell informasjon. Ifølge en undersøkelse utført av Korn/Ferry Institute blir 75% av alle CFO spurt om å påta seg mer ansvar. Finansavdelingen har blitt den samlende delen for alle grener av organisasjonen. Det økte presset på CFO gjør det viktigere enn noensinne å ha en løsning som strømlinjeformer og sentraliserer alle prosesser i organisasjonen. …

 • Publisert av  på 
  June 19, 2014
  |

  Shaaban Steel opplevde kraftig vekst og implementerte Microsoft Dynamics AX 2012 R2 med stor suksess. Shaaban Steel har i over 50 år vært en av hovedleverandørene av stål og metall i Saudi-Arabia. Shaaban produserer de fleste vanlige typer stål og har spesialisert seg på runde stålprodukter i størrelsene 6mm i diameter og opp til hele 850mm i diameter. Runde stålprodukter spiller en avgjørende rolle i de fleste former for byggkonstruksjon. Shaaban har fem avdelinger i Saudi-Arabia og har vokst …