Norsk Synergi AS | ERP-historie fra 1960-tallet til dagens moderne systemer.

ERP Historie på 1-2-3

Publisert av  på 
July 1, 2014
|
ERP

 

en grafisk fremstilling av hvordan erp systemer har utviklet seg fra 1960-tall og frem til i dag

 

Gjennom historien har ERP-systemer utviklet seg mye siden den spede begynnelse på 60-tallet til dagens komplette løsninger for hele virksomheten.

1960-tallet: Enterprise Information Systems begynner å gjøre seg gjeldende. Systemene automatiserte hovedsaklig lagerstyring og regnskap.

1970-tallet: Overgang til Material Requirements Planning systemer. MRP tok kontroll over produksjonsprosessene og kunne på den måten planlegge behovet for råvarer og materialer som var nødvendig i produksjonen.

1980-tallet: Material Requirements Planning II koordinerte produksjons- og logistikkfunksjon. I tillegg ble ny funksjonalitet introdusert: Distribusjon, prosjektstyring, engineering, HR, finans, retail.

1990-tallet: MRP II hadde vokst og utviklet seg til å bli et altomfattende system for hele organisasjonen. Begrepet ERP brukes for første gang. ERP benytter en enkelt database som inneholder alle data og sikrer god oversikt og strømlinjeformede prosesser.

2000-tallet: Fra 2000 og frem til i dag har ERP fortsatt å utvikle seg og gir i dag stadig mer effektive og enkle løsninger på kompliserte prosesser. Ny funksjonalitet: CRM, cloud, mobil.

Om

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.