Norsk Synergi AS | Hvilke fordeler kan HR få av ERP? - Norsk Synergi AS

Hvilke fordeler kan HR få av ERP?

Publisert av  på 
August 12, 2014
|
ERP

En av de viktigste ressursene i en organisasjon er menneskene som produserer, selger og administrerer bedriftens produkter og/eller tjenester. De fleste ERP-systemer i dag inkluderer en HR-modul. Vanlige HR-funksjoner er rekruttering, opplæring og godtgjørelse. HR må også administrere organisasjonskulturen og sørge for at eksterne krav blir oppfylt. Mange som jobber innen HR opplever arbeidsdagen som hektisk og at de bruker mye tid på brannslukking. Med et moderne ERP-system vil du kunne gå fra brannslukking til proaktiv strategisk planlegging.

Rekruttering

En viktig funksjon i HR-modulen er rekruttering. Systemet har full oversikt over de ressurser som er tilgjengelig i virksomheten og kan raskt vise hvilke interne kandidater som er aktuelle for en åpen stilling. Mange ERP-systemer vil også ha funksjonalitet for å annonsere åpne stillinger både internt og eksternt.

Selvbetjening

Arbeidstakere i dag forventer å kunne oppdatere sin egen profil i virksomhetens database. Dagens ERP-systemer tilbyr en stor grad av selvbetjening og legger vekt på å være sikker samtidig som det er et intuitivt grensesnitt som alle kan benytte.

Kurs og opplæring

Moderne organisasjoner investerer i sine ansatte ved å tilby kurs og opplæring slik at arbeidsstokken er oppdatert og kan utvikle seg. Med et ERP-system blir administrasjonen av kurs og opplæring enkel. De forskjellige kursene kan legges inn i systemet av HR og de ansatte kan selv melde seg på hvis de er kvalifisert.

Fravær

En viktig oppgave for en HR-avdeling er å administrere fravær. Det gjelder både sykefravær og ferieavvikling. For å planlegge optimal drift gir et ERP-system enkel oversikt over de menneskelige ressursene som er tilgjengelig og kan ut fra det sørge for at det er korrekt mengde arbeidskraft tilgjengelig. Ansatte kan selv gå inn i systemet og søke om fri, se feriedager til gode og se svar på søknader.

Godtgjørelse

Godtgjørelse er en viktig faktor for å holde på flinke medarbeidere. I tillegg til lønn er det mange andre former for godtgjørelse som for eksempel: firmabil, fri telefon, bonuser, firmahytter osv. Med et ERP-system får du enkel oversikt over hvem som får hva og du kan også se hvordan fordelingen har vært bakover i tid.

Talentpool

Ved å enkelt ha oversikt over hvilke kvalifikasjoner, erfaringer, sertifiseringer osv. de ansatte har er det fort gjort å se hvem som er potensielle kandidater til åpne stillinger.

Sertifiseringer

Både forretningspartnere og myndigheter setter krav til at virksomheten har ansatte som er sertifisert på forskjellige områder. Ved å benytte et ERP-system er det enkelt å se om bedriften oppfyller kravene og når sertifiseringene må fornyes.

 

knapp for å komme til artikkel om 10 ting du må vite når du skal implementere erp system

Om

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.