Norsk Synergi AS | Hvorfor må du prioritere et moderne ERP-system? - Norsk Synergi AS

Hvorfor må du prioritere et moderne ERP-system?

Publisert av  på 
June 16, 2014
|
ERP

 

Et moderne ERP-system vil, hvis det er godt planlagt og implementert, kunne gi en organisasjon et stort konkurransemessig fortrinn og økt overskudd.

 

Den digitale utviklingen skjer i høyt tempo. Et moderne forretningssystem (ERP) gir naturlig nok langt flere muligheter enn et gammelt system. Det tilbys hele tiden ny funksjonalitet som for mange vil gi en betydelig effekt.

 

Et vellykket ERP-system gir bedriften en økning i produktiviteten. Det oppnås ved at manuelle prosesser automatiseres. Rutinearbeid som tidligere måtte utføres manuelt kan overlates til systemet og utføres automatisk. Når ERP omfatter hele virksomheten er det enkelt å identifsere flaskehalser. Ved å ha kontinuerlig overvåking av alle prosesser får man raskt innblikk i prosesser som forsinker produksjonen. Når en flaskehals er identifisert kan man iverksette tiltak for å forbedre prosessen og oppnå produktivitetsøkning.

Foto av kvinne som skriver på et flytdiagram.

Mange organisasjoner har behov for tilgang til forretningsinformasjon også utenfor bedriftens fire vegger. Gode ERP-systemer har støtte for ekstern tilgang via mobile enheter og tradisjonelle datamaskiner. Dette er også viktig hvis virksomheten din har regionkontorer eller avdelinger i andre land.

 

Når alle prosesser utføres i et system blir dokumenteringen av dem mye enklere. Moderne ERP-systemer har støtte for å kunne vise prosessene grafisk på en lett forståelig måte. Dette forenkler måten prosessene blir dokumentert på samtidig som det blir enklere å lære opp nye medarbeidere i hvordan systemet fungerer.

 

Det har blitt vanlig å ha ferdige tilpasninger etter type bransje. Det er en stor fordel at det allerede er utviklet en løsning for din bransje. Du vil kunne nyte godt av erfaringer som allerede er gjort i din bransje samtidig som det sparer deg for dyre spesialtilpasninger.foto av rød knapp hvor det står push me. tekst under sier abonner på vår nyhetsmail

 

Sporbarhet blir stadig viktigere. Spesielt gjelder dette virksomheter innen mat og drikke, men også andre bransjer kan ha nytte av å kunne spore et produkt tilbake gjennom produksjonsprosessen hvis det for eksempel skulle være en feil på produktet.

 

Et godt implementert system vil ha integrasjoner mot virksomhetens samarbeidspartnere. Det kan være store besparelser ved å ha direkte integrasjon mot leverandører og større kunder. Når et forretningssystem er godt integrert mot samarbeidspartnere vil muligheten være til stede for å redusere tiden som går fra en ordre blir plassert til den ekspederes, leveres og faktureres. På den måten vil cashflow styrkes. Videre vil det også være mulig å ha integrasjon mot diverse tjenestytende leverandører som f.eks. inkassobyrå o.l.

 

Budsjettering er en viktig del av styringsverktøyene til en hver virksomhet. Moderne ERP-systemer tilbyr god og effektiv støtte for budsjettering. Når budsjettene er laget er det enkelt å få oppdatert oversikt mot faktiske tall slik at du alltid vet hvordan utviklingen er i forhold til budsjett.

 

Forecasting er viktig for å kunne handle proaktivt. ERP tilbyr forecasting av flere forskjellige faktorer, for eksempel HR og varelager. Ved å kunne “se inn i fremtiden” basert på historiske tall og andre faktorer vil du kunne ta riktige avgjørelser og være i forkant slik at det ikke oppstår kostbare forsinkelser.

 

Et moderne forretningssystem gir deg fullstendig og kontinuerlig oppdatert informasjon om alle aspekter ved organisasjonen din. I stedet for å bruke tid på å produsere rapporter som er utdatert rett etter at de blir laget har du et oversiktlig skjermbilde med de Key Performance Indicators som er viktige for deg. Mange ERP-systemer tilbyr rollesentere hvor det er funksjonalitet for å bygge opp et skjermbilde med den informasjonen som er aktuell for en spesifikk rolle. Slik får alle tilgang til det de trenger og ikke noe annet.

Foto av høylager med paller. Flere reoler bortover merket med bokstaver.

 

De forskjellige rollene i virksomheten har alltid oppdatert tilgang til informasjon og kan på den måten behandle henvendelser fra kunder og samarbeidspartnere på en rask og effektiv måte. Dette bidrar til å øke servicegraden og gir bedre omdømme for bedriften.

 

Om

1 Kommentar

på Hvorfor må du prioritere et moderne ERP-system?.

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.