Norsk Synergi AS | 5 tegn på at du trenger et moderne ERP-system - Norsk Synergi AS

5 tegn på at du trenger et moderne ERP-system

Publisert av  på 
July 8, 2014
|
ERP

Mange organisasjoner er av den oppfatning at det bare er store og veletablerte virksomheter som har behov for en ERP-løsning. Størrelsen har egentlig lite å si, det er kompleksiteten i prosessene som avgjør hva slags behov man har. Store bedrifter kan ha enkle prosesser og små og mellomstore bedrifter kan ha kompliserte prosesser.

 

Etterhvert som det blir stadig mer komplisert å styre virksomheten vil en investering i et ERP-system være en riktig avgjørelse. Anskaffelse av et ERP-system vil legge til rette for ytterligere vekst og strømlinjeforming av prosessene samt gi en reduksjon i driftskostnader. Les om de forskjellige scenariene nedenfor hvis du er usikker på når det vil være fornuftig å investere i en ERP-løsning.

 

1. Bedriften har mange prosesser og forskjellige typer programvare

Undersøk antall softwaresystemer som blir brukt i bedriften. Hvis du har flere systemer vil det føre til forsinkelser i prosessene. Med ERP vil prosessflyten være optimal og sjansen for feiltasting og forsinkelser vil være minimal. Et ERP-system integrerer all informasjon i en database og vil gi deg den støtten du trenger for å ta riktige beslutninger.

 

2. Virksomheten er i en vekstfase

Kraftig vekst er en viktig fase for alle virksomheter. Med et økende antall prosesser og ressurser blir styring og riktig utnyttelse stadig mer utfordrende. Vekstfaser håndteres enkelt av den rette ERP-løsningen. ERP vil støtte deg i å planlegge slik at du alltid har de riktige ressursene tilgjengelig til riktig tid og sted.

 

3. Brudd i prosessflytenfoto av rød knapp hvor det står push me. tekst under sier abonner på vår nyhetsmail

Å ha en god og kontinuerlig prosessflyt er av avgjørende betydning for organisasjonen din. Hvis det oppstår brudd i prosessene vil produksjonen stoppe og leveranser vil bli forsinket. Dette kan gi et vindu for dine konkurrenter.

Et godt implementert ERP-system vil sikre en god prosessflyt og kontinuerlig optimalisering av prosessene. Det vil gjøre deg i stand til å levere det du skal til rett tid.

 

4. Utilgjengelig informasjon

Det er avgjørende å ha tilgang til oppdatert, korrekt og fullstendig informasjon. Informasjonen bør ikke bare være tilgjengelig for noen enkelte, men gi alle involverte enkel tilgang til det de har behov for. Hvis det tar lang tid å produsere rapporter, sammenstille informasjon osv. er det tegn på at du har behov for et moderne ERP-system.

 

5. Regnskap og andre prosesser har blitt tidkrevende og vanskelig å styre

Den ansvarlige for regnskap vil ofte være den første som signaliserer et behov for en ERP-løsning. Hvis det går med mye tid på å produsere rapporter og det er en høy andel dokumenter på papir vil potensialet for innsparinger være stort.

Med et ERP-system vil regnskapsavdelingen få redusert press samtidig med at de vil kunne gjøre informasjon lett tilgjengelig for ledelsen uten noe tap av tid.

 

Om

Legg igjen kommentar

Dine tilbakemeldinger er nyttige for oss. Din email vil ikke bli vist.