Norsk Synergi AS | Suksess og stålkontroll - Norsk Synergi AS

Suksess og stålkontroll

Publisert av  på 
June 19, 2014

Shaaban Steel opplevde kraftig vekst og implementerte Microsoft Dynamics AX 2012 R2 med stor suksess.

Shaaban Steel har i over 50 år vært en av hovedleverandørene av stål og metall i Saudi-Arabia. Shaaban produserer de fleste vanlige typer stål og har spesialisert seg på runde stålprodukter i størrelsene 6mm i diameter og opp til hele 850mm i diameter. Runde stålprodukter spiller en avgjørende rolle i de fleste former for byggkonstruksjon.foto av rød knapp hvor det står push me. tekst under sier abonner på vår nyhetsmail

Shaaban har fem avdelinger i Saudi-Arabia og har vokst kraftig de siste årene. Veksten har vært bra for selskapet, men har dratt med seg operasjonelle problemer som har gjort det mer komplisert å styre og levere produktene. Deres eksisterende ERP-system, et lokalt utviklet system, kunne ikke lenger håndtere veksten.

Selskapet har et stort antall produkter i forskjellige lengder og diametere. Standardlengden er 6 meter, men det tilbys også lengder tilpasset kundens behov. Dette gjør at det er store mengder stål i forskjellige lengder og varierende dimensjoner. Det opprinnelige ERP-systemet klarte ikke å holde kontroll på det sterkt varierende varelageret.Microsoft Dynamics AX 2012 logo

Det fikk konsekvenser i form av at mye av varelageret forble usolgt fordi det var vanskelig å vite akkurat hva som var på lager til enhver tid. Kombinert med flytende priser på stål i et volatilt marked utgjorde dette store utfordringer for finans- og regnskapspraksisen.

Shaaban Steel innså at de måtte få et nytt og bedre ERP-system og vurderte både Oracle og Microsoft. De syntes Oracle var for kostbart kombinert med mye kompleksitet som de ikke hadde behov for. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ble vurdert som det systemet som best kunne dekke virksomhetens behov. Dynamics AX hadde flere moduler som Shaaban ville kunne benytte: finans, logistikk, HR, lønn og produksjonsstyring.

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ble implementert i løpet av et år med alle moduler. Systemet har løst de utfordringene Shaaban hadde og gir i tillegg mye ekstra funksjonalitet som tidligere ikke var mulig. De bruker systemet til å sette sammen produksjonskost med andre kostnader for å få et korrekt og oppdatert innblikk i gevinst eller tap til enhver tid. Det hjelper også til med innkjøp fordi selskapet vet eksakt ordreinngang og innkjøpene kan tilpasses deretter. Leveringsgraden er styrket fordi de har fullt overblikk over hva som er på varelager i alle forskjellige avdelinger.

Systemet brukes av 55 ansatte innenfor alle moduler inkludert innkjøp, finans, salg, HR, lønn og produksjon.

Kilde: Microsoft

Om